Broń

Image
Badania na broń, dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
Wykonujemy badania psychologiczne:
  • do posługiwania się bronią - dotyczy osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
  • do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
  • do pracy strażnika gminnego

Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:

  • poziomu umysłowego
  • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
  • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Opinie naszych klientów:

ZADZWOŃ

600 511 697